FAQ

Veelgestelde vragen door patiënten & artsen

- Wat is een artsenverklaring?
De artsenverklaring is een formulier dat uw arts aan u mee dient te geven, wanneer voor een geneesmiddel slechts vergoeding kan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. U dient deze door de arts ingevulde artsenverklaring (tezamen met uw recept) aan uw apotheker te overhandigen, zodat deze aan u het geneesmiddel mag overhandigen (meer informatie op https://www.zn.nl/zn-formulieren/farmacie/).

- Hoe zit het met Xarelto en het Eigen Risico?
Zoals bij alle geneesmiddelen wordt ook bij Xarelto het eigen risico aangesproken. De kosten voor medicijnen gaan af van uw eigen risico. In 2014 heeft elke Nederlander vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van € 385,-. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd. Let hierbij op dat het kan zijn dat uw apotheek mogelijk bepaalde afspraken heeft met uw zorgverzekeraar en dat kan van invloed zijn op de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

- Wat is Xarelto ?
Xarelto is een antistollingsmiddel. Xarelto is de merknaam en rivaroxaban is de naam van de werkzame stof (ook bekend als de generieke naam). Het behoort tot de geneesmiddelenklasse van Directe Factor Xa-remmers, omdat het in de stollingscascade direct en omkeerbaar Factor Xa remt (het Romeinse cijfer X voor factor 10 en de a voor ‘actief’). Door Factor Xa te remmen, wordt de stollingscascade onderbroken, waardoor er minder stolling en dus ‘antistolling’ optreedt. Xarelto wordt voorgeschreven om trombose (bloedstolselvorming) te voorkomen dan wel te behandelen.

- Waarom wordt Xarelto voorgeschreven?
Xarelto wordt voorgeschreven om trombose (bloedstolselvorming) te voorkomen dan wel te behandelen. De registraties van Xarelto zijn:
1. Preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan.
2. Behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) en preventie van recidief DVT en LE bij volwassenen.
3. Behandeling van pulmonale embolie (PE) en preventie van recidief DVT en PE bij volwassenen.
4. Preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd gelijk aan of ouder dan 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere CVA of TIA (transient ischaemic attack).
5. Xarelto, tegelijkertijd toegediend met alleen acetylsalicylzuur (ASA) óf ASA plus clopidogrel of ticlopidine, is geïndiceerd voor gebruik ter preventie van atherotrombotische complicaties bij volwassen patiënten na een acuut coronair syndroom (ACS) met verhoogde cardiale biomarkers.

- Hoe kan ik inloggen op Xarelto.nl?
Als patiënt kunt u inloggen door het EU-nummer dat op de zijkant van de verpakking van Xarelto staat in te voeren. Als medisch zorgverlener (beroepsbeoefenaar, HCP) dient u zich eerst te registreren. Na dit korte proces, kunt u inloggen door uw emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Deze inloggegevens kunt u ook gebruiken voor masterclassantistolling.nl

- Waarom moet ik inloggen op Xarelto.nl?
Fabrikanten van geneesmiddelen mogen niet zonder meer geneesmiddeleninformatie verstrekken aan het publiek. Onder bepaalde voorwaarden mag een fabrikant wat algemene informatie openbaar maken en deze treft u aan vóór de inlog op xarelto.nl. De informatie ná de inlog is bedoeld voor medisch zorgverleners of gebruikers (patiënten) van Xarelto.

Meer veelgestelde vragen door artsen, staan achter de login voor de medisch zorgverlener.